top of page

Aizsācies IDEUM projekts2022. gada sākumā ar visu partneru kopīgu tikšanos aizsācies Valsts pētījumu programmas projekts "IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide".


Apvienojot pētniekus no dažādām humanitāro zinātņu, kultūras, sociālo un vides studiju jomām, IDEUM trīs gadu garumā īsteno daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitāti, vēstures, kultūras un vides sarežģītām attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos. Padziļināti pievēršoties mijiedarbībai starp cilvēkiem un vietām, kā arī dažādu paaudžu, tautību un kopienu vietrades un piederības veidošanas praksēm, IDEUM analizē identitāšu un (paš)reprezentāciju daudzveidību un attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Projektā uzmanība tiks vērsta arī uz cilvēka veidotajām vidēm, kultūras un dabas sinerģiju, arhitektūras un vides attiecībām, attiecīgajām mākslinieciskajām praksēm un kultūras ainavu ietekmi.


IDEUM partneri ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija.Comments


bottom of page