top of page

IDEUM projekta semināru cikla "Identitāšu ainavas" atklāšana


Trešdien, 27.aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Facebook lapā ikviens interesents ir aicināts uz etnoloģijas profesora Ulriha Kokela (Ullrich Kockel) vieslekciju “Across the ‘Fundamental Field’ in the European North: Ethnological Perspectives on Indigenous Knowledge and Land-based Learning”. Lekcija notiks angļu valodā.

Radošas etnoloģijas (Creative Ethnologie) profesors Ulrihs Kokels lekcijā, izmatojot Skotijas un Baltijas reģiona piemērus, stāstīs par cilvēku attiecībām ar ainavu, ņemot vērā pamatiedzīvotāju un to pēcnācēju pasaules uztveri un dzīves pieredzi.


Lekcija aizsāks plašāku starptautisku semināru ciklu “Identitāšu ainavas” (Landscapes of Identities), kas notiks Valsts pētījuma programmas «Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai» projekta «Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide» (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.

Commentaires


bottom of page