top of page

“(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītas mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā"


IDEUM partneris Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) aicina pieteikt referātus starptautiskajam simpozijam “(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītas mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā". Simpozijs notiks 2022. gada 10.–11. novembrī (no plkst. 09.30 - 17.00) Latvijas Mākslas akadēmijā.


Pulcējot arhitektūras, dizaina, mākslas pētniekus un praktiķus, pirmais LMDA starptautiskais simpozijs pētīs, kā dažādas teorētiskās perspektīvas var palīdzēt pārvarēt tradicionālos bināros dalījumus – nošķīrumu starp subjektu un objektu, urbāno un rurālo, dzīvo un nedzīvo, arhitektūru un tās lietotājiem, algoritmisko pārvaldību un tās ētiskajām dimensijām un citiem vispārpieņemtiem nošķīrumiem. Simpozija programma veidos platformu etablētām vai alternatīvām praksē balstītas pētniecības metodoloģijām, lai meklētu atbildes uz to, kā pētniecība spēj integrēt kritiskumu, veidojot starpdisciplināru un daudzveidīgu diskursīvo lauku, īpaši attiecībā uz mūslaiku aktualitātēm.


Interesenti aicināti iesniegt pieteikumus vienai no trim simpozija tematiskajām sadaļām:

  • (Būvējot) kopienas: (post)digitālie un (post)humānie konteksti;

  • (Pār)būvējot praksi: jauni domāšanas veidi un rīki;

  • Būvējot krīzes apstākļos: jaunās telpiskās prakses kolektīvās katastrofas situācijā.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2022. gada 30. jūnijs.


Simpozija ietvaros, iesaistot projekta partnerinstitūciju pētniekus, notiks arī Valsts Pētījumu programmas projekta "IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" seminārs "Debates par ainavu un identitātēm" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008).


Foto: Mousserons. Autori: Anastasia Kuznetsova, Amirhossein Rezaeicherati, Merlina Stephens Dupeyron; Studija UMI VII, Urban Material Intelligence, 2020. Pasniedzēju komanda: Liss C. Werner, Valmir Kastrati, Zvonko Vugreshek.

Comments


bottom of page