top of page

“(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītas mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā"


2022. gada 10. un 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpusā notiks LMA Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta organizēts starptautisks simpozijs “(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā”.


Simpozijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par kritiskuma lomu laikmetīgajā mākslas, arhitektūras un dizaina pētniecībā un radošo pētījumu spēju reaģēt uz šodienas aktualitātēm. Pulcējot 25 starptautiskus arhitektūras, dizaina, mākslas pētniekus un praktiķus, četrās tematiskās sesijās simpozijs pievērsīsies (post)digitālajam un (post)humānajam kontekstam, kurā tiek veikts pētnieciskais darbs, kā arī stratēģijām, kas varētu veicināt domāšanas pārmaiņas un iespējamu radikālu prakses pārveidošanu nākotnē.


Simpozija programma pieejama ŠEIT, kā arī LMDA mājaslapā: lmda.lma.lv

Simpozija norisei varēs sekot līdzi arī LMDA institūta Facebook lapā


Simpozija ietvaros, 11.novembrī 14.00 - 16.00, notiks projekta IDEUM sesija "Debates par ainavām un identitātēm: ainava kā resurss", kurā pētnieki un mākslinieki Susanne Krīmane (Susanne Kriemann, Vācija), Rita Broka, Kristaps Epners, Anita Zariņa un Andris Eglītis prezentēs savus zinātniskos un radošos pētījumus, un darbus, kuros aplūkots ainavas fenomens. Sesijā diskutēsim par ainavu kā par multisensoru un afektīvu spēku, kas ietekmē mākslinieciskās prakses.


Sesija “Debates par ainavām un identitātēm: ainava kā resurss” aplūkos ainavas kā materiālu, multisensoru un afektīvu spēku. Šajā simpozija sadaļā, pulcējot māksliniekus un vides pētniekus, vaicāsim kā ainavas, to materialitāte, kultūras un ekoloģiskās vēstures kalpo kā resurss māklinieciskajā praksē. Kā, nonākot noteiktā vidē, veidojas piederības un pieķeršanās pieredze? Kādas sensorās pieredzes un afektus ainavas izraisa gan ar vizualās telpas uztveres, gan ar citu maņu un sajūtu starpniecību? Kā šobrīd uz mums iedarbojas zemes resursu izmantošanas un ekstraktīvisma vizuāli netveramās sekas, radiācija un piesārņojums? Kā ainavu pētniecība un to mediācija mākslā veido jaunas vai dekonstruē esošās identitātes?Sesija “Debates par ainavām un identitātēm: ainava kā resurss” tiek īstenota Valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.Foto: Mousserons. Autori: Anastasia Kuznetsova, Amirhossein Rezaeicherati, Merlina Stephens Dupeyron; Studija UMI VII, Urban Material Intelligence, 2020. Pasniedzēju komanda: Liss C. Werner, Valmir Kastrati, Zvonko Vugreshek.

Comments


bottom of page