top of page

Jauno pētnieku diena II


Otro gadu pēc kārtas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina pieteikšanos zinātniskai konferencei, aicinot piedalīties humanitāro un sociālo zinātņu programmu doktorantus, kuri studē Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Balstoties iepriekšējā gada pozitīvajā pieredzē, konferences mērķi palikuši nemainīgi, proti, veicināt jauno pētnieku akadēmisku izaugsmi, atbalstīt savstarpēju tīklošanos un solidaritāti, kā arī rast iespēju iepazīties ar citu doktorantu aktivitātēm, promocijas darbu tematiku, metodoloģiju un problemātiku. Konferences priekšlasījumiem nav vienotas tematikas, organizētāji vēlas radīt telpu domu apmaiņai doktorantu vidū, atbalstīt pētnieciskas novitātes un radošumu, vienlaikus uzsverot un saglabājot zinātniska satura un akadēmisku diskusiju kvalitātes.

Priekšlasījuma paredzamais ilgums, ieskaitot diskusiju, ir 30 minūtes, saturā ietverot un atklājot kādu būtisku pētījuma aspektu vai problemātiku. Konference norisināsies platformā "Zoom".

Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību institūcija un e-pasta adrese.

Priekšlasījumu valoda: latviešu.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 1. maijam elektroniski: http://ej.uz/jauno-petnieku-diena-2. Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2022. gada 8. maijam.

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Konference tiek rīkota Valsts pētījuma programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekta "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros
Comments


bottom of page