top of page

Zinātnes kafejnīca "Kapiņu stāsti" sarunu festivālā LAMPA

Visus Sarunu festivāls LAMPA apmeklētājus aicinām pievienoties Zinātnes kafejnīcas sarunai "Kapiņu stāsti" 10. jūnijā plkst. 16.00! Norises vieta Cēsis, Maija parks.  Sarunā par kapu kopšanas tradīcijām laika gaitā un mūsu sabiedrības attiecībām ar nāvi un aizsaules pasauli piedalīsies IDEUM projekta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pētniece Olga Senkāne. Citi diskusijas dalībnieki – Sergejs Kruks, Vita Zelča, Ieva Kalniņa, vadītājs – Andris Hiršs.


Kapakmeņi un kapu kopšanas tradīcija atklāj ne vien skaidri apzinātas, bet nereti arī vien klusi nojaušamas attiecības, kādas mēs veidojam ar mirušajiem. Distancēts šo attiecību aplūkojams var atklāt mūsu pašu pieņēmumus par nāvi un aizsaules pasauli, kas ir palikuši neapzināti. Šīs attiecības un pieņēmumi ir nevis statisks, bet gan mainīgs lielums. Sarunas ietvaros lūkosim saprast, kā laika gaitā ir mainījušās kapu kopšanas tradīcijas? Kādas ir jaunākās tendences? Ko tās atklāj par mūsu attiecībām ar mirušo valstību?


--

Pasākums organizēts ar Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai projekta “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (IDEUM), projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008 atbalstu.Commentaires


bottom of page