top of page

IDEUM 2022. gada aktualitātes

Valsts pētījumu programmas projektā “IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” visi iesaistītie partneri 2022. gadā darbojās starpdisciplinārās pētniecības sfērās: literatūras, kultūras vēstures, arheoloģijas, vides, Latvijas etnisko kopienu vēstures, mākslas un arhitektūras pētniecībā. Vairāki projekta pētnieki publicēšanai iesnieguši rakstus starptautiskajos citēšanas indeksos (WoS, Scopus) iekļautos Latvijas un ārvalstu zinātniskajos izdevumos. 2022. gadā projekta ietvaros tika organizētas 8 starptautiskas zinātniskas konferences, tostarp, “Pieredze pilsētā. Krišjāņa Barona konference 2022”, “Hillforts in the landscape. From the past to the present”, semināri un simpozijs “Building New Perspectives through Practice-led Research in Art, Design and Architecture”. Kopumā pētnieki uzstājās ar 30 referātu lasījumiem, 8 publiskām lekcijām. Pētniecības gaita ir atspoguļota bloga ierakstos. IDEUM darba grupa piedalījās divu starptautisku zinātnisku projektu izstrādē, kā arī ir veikta bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu izveide un uzlabošana Latvijas augstskolās, attīstot 6 studiju kursus. Projekta zinātnes izplatīšanas un publicitātes pasākumu ietvaros tika organizētas divas mākslas izstādes, sniegtas radio intervijas un izveidots raidījums YouTube kanālā. Projekta pētnieki ir veikuši 27 intervijas, tostarp ekspertu intervijas, lauka pētījumus un 23 vietu apsekojumus. IDEUM projekta aktualitātēm 2023. gadā aicinām sekot līdzi projekta mājaslapā un IDEUM Facebook lapā.Comments


bottom of page