top of page

Konference “Hillforts in the Landscape. From the Past to the Present”3. novembrī plkst. 9.30–14.30 Mākslas muzeja “Rīgas Birža” konferenču zālē

konferences "Kultūras Krustpunkti XVI" ietvaros norisināsies konference “Hillforts in the landscape. From the past to the present”, kas būs veltīta kultūrainavas izpētes jautājumiem – Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku darba grupa kopā ar kolēģiem no Vācijas un Polijas priekšlasījumos dalīsies ar starpdisciplināru pētījumu rezultātiem arheoloģiskā mantojuma izpētē, dažādos aspektos atklājot pilskalnu nozīmi ainavā.

Konference notiks angļu valodā. Tā tiek īstenota valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.


Dienas noslēgumā, plkst. 15.00 notiks kolektīvās zinātniskās monogrāfijas “Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi” (Latvijas Kultūras akadēmija, Jāņa Rozes apgāds, 2022) atvēršanas svētki.

_________________________ No 2. līdz 4. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija aicina apmeklēt starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XVI” notikumus, kuros vairāk nekā 80 pētnieki, kultūras un radošā sektora profesionāļi no Latvijas un Eiropas pievērsīsies mākslas, kultūras un mantojuma lomai epidemioloģiskās, drošības, ekonomiskās un psiholoģiskās krīzes kontekstā un vērtēs to nozīmi sabiedrības izturētspējas veicināšanā.

Comments


bottom of page