top of page

Lekcija "Reālisma ainavas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā"


23. septembrī plkst. 18.00 IDEUM partneris Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina uz pētnieka Benedikta Kalnača lekciju "Reālisma ainavas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā", kas notiks Latvijas Nacionālā mākslas muzejā izstādes “PURVĪTIS” ietvaros. Lektors iepazīstinās tuvāk ar norisēm literārajā laukā Vilhelma Purvīša dzīves un darbības laikā un tematiskās sasauces starp abām kultūras jomām.


19. gadsimta otrajā pusē, līdz ar nacionālās pašapziņas pieaugumu, arvien lielāka vērība latviešu kultūrā tiek veltīta nācijas identitātes nostiprināšanai, kas izpaužas arī kā interese par apkārtējās dzīves vērojumu un tās detalizētu atspoguļojumu. Vilhelms Purvītis uzskatāms par nacionālās ainavu glezniecības izveidotāju un modernizētāju, iesaistoties ainavas žanra jaunajās pārmaiņās.

Literatūrā šī tendence īpaši uzskatāmi atklājas reālisma virziena darbos, kuros tiek pievērsta uzmanība gan tēlu psiholoģiskajam portretējumam, gan sadzīves detaļām, gan apkārtējai ainavai, kuras uztvērums ir nozīmīgs personības veidošanās komponents. Priekšlasījumā pievērsta uzmanība tam, kā 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma literārajos darbos atklājas pārmaiņas apkārtējās ainavas un vides uztverē, un kā šī estētiskā daudzveidība raksturo latviešu sabiedrības un kultūras attīstību.


Par lektoru:

Benedikts Kalnačs ir literatūrzinātnieks, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) vadošais pētnieks, 10 monogrāfiju autors un 16 pētniecisku izdevumu sastādītājs un zinātniskais redaktors. Sagatavošanā LU LFMI apgādā ir Benedikta Kalnača monogrāfija “Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā”. Apgādā Peter Lang Berlīnē 2022. gadā izdota kolektīvā monogrāfija A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century (Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts), zinātniskie redaktori Benedikts Kalnačs un Pauls Daija. 2019. gadā izdevniecībā Aisthesis Bīlefeldē publicēts Benedikta Kalnača, Rolfa Fīlmana, Antjes Johaningas-Radžienes un Heinriha Kaulena sastādītais krājums Rūdolfs Blaumanis (1863–1908): lettische Moderne und deutschsprachige Literatur (Rūdolfs Blaumanis (1863–1908): latviešu modernitāte un vācu literatūra). 2018. gadā ar priekšlasījumu “No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā” Benedikts Kalnačs piedalījās izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” ietvaros rīkotajā zinātniskajā konferencē Orsē muzejā Parīzē.Priekšlasījums tiek īstenots ar Latvijas Zinātnes padomes finansējumu, projekts “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide”, projekta nr. Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008.


Comments


bottom of page