top of page

Noticis pirmais IDEUM lasīšanas seminārs18.oktobrī notika pirmais IDEUM projekta partneru lasīšanas seminārs, kurā dažādu nozaru un augstskolu pētnieki diskutēja par ainavas identitātes definīcijām, šī jēdziena

teorētiskajiem skaidrojumiem un praktiskiem ainavu identitātes pētījumiem. Aktuālu literatūru semināram bija atlasījusi Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ieva Garda-Rozenberga . Rakstā "Perspectives on Landscape Identity: A Conceptual Challenge" pētnieki D.J. Stobelārs un B. Pedroli piedāvā "ainavas identitātes" jēdziena analīzi, kartējot tā izmantošanu un izpratni dažādās zinātņu jomās. Savukārt rakstā "Detecting people’s and landscape’s identity in a changing mountain landscape. An example from the northern Apennines" starpdisciplināra pētnieku grupa empīriski – caur intervijām un vēsturisku reģiona attīstības pārskatu – izvērtē veidus, kā ainavas mainība ietekmē mūsdienu iedzīvotāju identitāti un piederību Itālijas kalnu reģionā. Atsauces: 1. Derk Jan Stobbelaar & Bas Pedroli (2011) Perspectives on Landscape Identity: A Conceptual Challenge, Landscape Research, 36:3, 321-339, DOI: 10.1080/01426397.2011.564860 2. Rebekka Dossche, Elke Rogge & Veerle Van Eetvelde (2016) Detecting people’s and landscape’s identity in a changing mountain landscape. An example from the northern Apennines, Landscape Research, 41:8, 934-949, DOI: 10.1080/01426397.2016.1187266


3. Maria Lewicka (2011) Place attachment: How far have we come in the

last 40 years? Journal of Environmental Psychology, 31:3, September 2011,

207-230
Kommentare


bottom of page