top of page

Noticis trešais IDEUM lasīšanas seminārs
Trešdien, 14. decembrī notika jau trešais IDEUM projekta partneru lasīšanas seminārs, kurā piedalījās dažādu nozaru un augstskolu pētnieki. Šoreiz LMA Laikmetīgās Mākslas, arhitektūras un dizaina institūta pētnieces semināram bija atlasījušas divu arhitektūras teorētiķu rakstus par ainavu un identitāti.


Rakstā "Belonging: Towards a Theory of Identification with Space" arhitekts un teorētiķis Nīls Līčs piedāvā modeli piederības sajūtas veidošanai saistībā ar vietu, atsaucoties uz tādu kultūras teorētiķu kā Burdjē, Lakāna, Batleres un Delēza idejām. Savukārt rakstā "Landscapes of Post-History" arhitekts un urbānais vēsturnieks Ross Ekso Adamss analizē ainavas rīcībspēju un politisko dimensiju, izceļot starpdisciplinārus piemērus no mākslas vides – kolektīvu World of Matter, Forensic Architecture un mākslinieces Šantalas Akermanas darbus. Noslēgumā tika pārrunāta šobrīd skatāmā Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāde "Dekoloniālās ekoloģijas" kā aktuāls vietējais piemērs, kas kritiski pievēršas ainavas identitātes politiskajām šķautnēm. Atsauces: Neil Leach. “Belonging: Towards a Theory of Identification with Space”, in Habitus: A Sense of Place, ed. by Hillier, Jean and Emma Rooksby, New York and Oxton: Routledge, 2016, 297–311. Ross Exo Adams. “Landscapes of Post-History”, in Landscape and Agency. Critical Essays, ed. by Wall, Ed and Tim Waterman, New York and Oxton: Routledge, 2018, 7–17.
Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page