top of page

Ritas Brokas personālizstāde "KUR, MĀMIŅA, TU SĒDĒJI?"Līdz 30.10.2022. Ogres muzejā apskatāma Ritas Brokas personālizstāde "KUR, MĀMIŅA, TU SĒDĒJI?".

Dažādās mākslas darbu formas – tekstila objekti, vides fotogrāfijas, instalācijas un kolāžas – iezīmē Ikšķiles un Ogres ainavas, kas radītas, izmantojot šajā apvidū iegūtās dabas krāsas un dabiskos materiālus.


Viena no izstādes sižetiskajām līnijām nenoliedzami ir dabas krāsu paletes pārnešana mākslas darbos ar dabiskās krāsošanas metodi, akcentējot māksliniecei Ritai Brokai tik nozīmīgo vietas sajūtu. Diendienā apdzīvojot noteiktu apvidu, pārvietojoties pa vieniem un tiem pašiem ceļiem, viņa saaugusi ar redzamo, kā arī citādi sajūtamo, kļūstot pār šīs vides neatņemamu daļu.


Izstāde īstenota valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.Comments


bottom of page