top of page

Projekta partneri / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām, nodrošinot Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību un attīstot kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā.

Pētnieki

Vladislavs_Malahovskis2_edited.jpg

Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales reģiona kultūras vēsturei, Latgales latviešu identitātei vēstures kontekstā, kā arī nacionālās pašapziņas izpausmēm sabiedriskajā domā (reģionālajā presē). Pētījuma ietvaros tiks analizēti arī stereotipi un aizspriedumi “savējā” un “svešā”/ “citādā” traktējumā.

Olga_Senkāne1_edited.jpg

Balstoties kultūras filozofijā un kultūras semiotikā, projekta ietvaros tiks pētīti kultūras procesi etniski daudzveidīgajā Latgales reģionā. Īstenojot Rēzeknes ebreju kapu kā kultūras objekta, kam piemīt īpaša semiotiska struktūra, izpēti, galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales ebreju “citādās” kultūras mantojumam.

Sandis_Sprudzāns1.jpg

Izstrādājot maģistra darbu, projekta ietvaros galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales reģiona vēstures, identitātes veidošanās priekšnosacījumu un attīstībai mijiedarbībā ar reģionālo vidi un izglītības sistēmu izpētei. Nozīmīgs ieguldījums tiks veikts, izvērtējot sociāli pilsoniskās mācību jomas saturu izglītībā un tā apguves problēmjautājumus Latgales reģionā.

bottom of page