top of page
IMG_5155.JPG

Par projektu

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (IDEUM) tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Projekta īstenošana: 20.12.2021.–19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 1 068 000 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekts apvieno pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, lai īstenotu daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos.

Saskaņā ar valsts pētījumu programmas virsmērķi – veidot Latvijā iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskas vērtības, latviešu valoda un kultūra, projekts tiks īstenots trīs jomās:

fundamentāli, – īstenojot inovatīvu, starpnozaru pētījumu, attīstot zinātnes komunikāciju un sekmējot pētniecisko sadarbību kā Latvijā, tā ar nozaru starptautiskajām organizācijām;

līdzdalīgi, – attīstot un stiprinot pilsoņu zinātni, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes akcijas, jo īpaši humanitāro zinātņu datu jomā;

izglītojoši, – integrējot radītās zināšanas un projekta rezultātus Latvijas augstākās izglītības sistēmā.

Projekta uzdevumi: (1) analizēt identitātes veidošanās priekšnosacījumus un attīstību mijiedarbībā ar vietu (vidi) vēsturiskā un laikmetīgā kontekstā; (2) kartēt daudzšķautņainu ainavas identitāšu attīstību, pievēršot uzmanību cilvēka veidotās vides, kultūras un dabas sinerģijai; (3) pētīt arhitektūras un vides formas, mākslinieciskās prakses, lokalitātes, vietas un piederības koncepcijas; (4) aplūkot kultūras ainavu veidošanos, jo īpaši kultūru migrācijas kontekstā.

bottom of page