top of page
LMA_edited.jpg

Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts

Projekta partneri / Latvijas Mākslas akadēmija

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) dibināts 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). Institūta galvenā darbība saistīta ar starpdisciplināru lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi Latvijas un plašākā starptautiskā kontekstā laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras jomās. LMDA mērķis ir veidot  zināšanu un ideju apmaiņas platformu ar aktīvu sadarbības partneru tīklu un akadēmijas studentu iesaisti zinātniskajā darbā un institūta aktivitātēs.

Pētnieki

Dina Suhanova_edited.jpg

Pētnieciskās intereses projekta ietvaros pievērstas ar identitāti saistītiem jautājumiem laikmetīgajā arhitektūrā Latvijā, pētot dažādas lokālās telpiskās prakses, kas attīstījušās cilvēka veidotās būvētās vides, kultūras un dabas sinerģijā. Vairākslāņu pētījums apskatīs dažādas dimensijas un kontekstuālās parādības, kas veido mūsdienu kultūrainavu Latvijā un Baltijā.

Mara_Traumane2_edited.jpg

Pētījumu lokā ir vēlīnā sociālisma posma akciju mākslas, arhitektūras prakses un teorijas saistība ar piederības un vietrades aspektiem. Vides humanizēšanas un piederības tēmu artikulācija akciju mākslā un arhitektūras teorijā Latvijā 20. gs. 80. un 90. gados.

Biruta_Auriņa_edited.jpg

Pētījuma tēma ir industriālā arhitektūra un pilsētas ainava ar fokusu uz konkrētu rajonu Rīgā – Andrejsalu. Mijiedarbība starp cilvēku un urbāno vidi, šo attiecību veidošanās, atsvešinātība un integrācija, nākotnes perspektīvas.

Liana_Benke_edited.jpg

Pētījuma centrā ir ģimenes albums kā vernakulārās fotogrāfijas fenomens, tā saistība ar identitāti, sociālām attiecībām, atmiņu un pēcatmiņu. Padziļināti pievēršoties saiknēm starp fotogrāfiju un migrāciju, tiks analizēti 20. gadsimta trimdas un bēgļu gaitu albumi, kuros ierastais ģimenes albuma naratīvs tiek pārtraukts un veidots no jauna.

portretfoto_mazs_edited.jpg

Mākslinieciskās pētniecības centrā ir Latvijas teritorijā esošo seno dabas svētvietu izpēte caur performatīvi rituālu darbību, ar mērķi rosināt un veidot dažādus interpretācijas laukus, kontekstus, skatupunktus, kā uz šīm vietām palūkoties mūsdienās.

bottom of page