top of page

ceturtd., 05. okt.

|

Rīga

SOVIET MODERNISM IN THE BALTICS: BETWEEN NATIONAL HERITAGE AND COLONIAL EXPERIENCE

Prezentācijas un diskusija

SOVIET MODERNISM IN THE BALTICS: BETWEEN NATIONAL HERITAGE AND COLONIAL EXPERIENCE
SOVIET MODERNISM IN THE BALTICS: BETWEEN NATIONAL HERITAGE AND COLONIAL EXPERIENCE

Laiks un vieta

2023. g. 05. okt. 17:15 – 20:00

Rīga, Elizabetes iela 2, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvia

Par pasākumu

PADOMJU MODERNISMS BALTIJĀ: STARP NACIONĀLO MANTOJUMU UN KOLONIĀLO PIEREDZI. 

Aktualitāte, pētniecība, reģenerācija

Prezentācijas un diskusija

Pēdējās divās desmitgadēs sociālistiskā modernisma reģionālās formas un teorijas nonākušas starptautisku pētnieku uzmanības centrā. Tikmēr pats arhitektūras mantojums ir sliktā tehniskā stāvoklī, pakļauts pamestībai vai radikālām pārbūvēm. Publiskās diskusijās to nereti saista ar padomju perioda ideoloģiskās kontroles, centralizācijas un standartizācijas politiku un zemu būvniecības kvalitāti. Latvijā pēckara arhitektūras mantojuma saglabāšanas un reģenerācijas jautājumi pēdējos gados ir kļuvuši īpaši aktuāli saistībā ar asajām diskusijām par ēkas Elizabetes ielā 2 (bijušās Komunistiskās partijas Centrālās komitejas mītnes) nākotni, Rīgas Kongresu nama pārbūvi par Rīgas koncertzāli, kā arī vēlīnā sociālisma dzīvojamo ēku ilgtspējas izvērtējumu.

Baltijas reģiona pētnieku prezentācijas un diskusija taujās par pēckara modernisma arhitektūras vērtību un unikalitāti, kā arī tās nacionālo un reģionālo nozīmi Baltijas valstīs. Vai mūsdienās tā tiek atzīta un uztverta kā nacionālā mantojuma daļa, un kādas ir šo ēku izmantošanas perspektīvas nākotnē? Ko var uzskatīt par padomju modernisma arhitektūras dekolonizācijas stratēģiju – tās noliegumu vai, tieši pretēji, izvērtējumu un pētniecību par Baltijas valstu arhitektu centieniem aktualizēt starpkaru tradīcijas, apzināt Ziemeļvalstu modernisma piemērus un izcelt vietējo un nacionālo specifiku, neraugoties uz unificētajiem noteikumiem? Diskusijā, balstoties uz konkrētiem piemēriem, eksperti no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas runās par Baltijas pēckara modernisma situāciju, tā saglabātību, tā nākotnes izredzēm un pētniecības virzieniem.

Pasākuma dalībnieki: Marija Dremaite (Viļņas Universitāte, Lietuva), Andress Kurgs (Igaunijas Mākslas akadēmija, Igaunija), Uldis Lukševics, Ieva Lāce-Lukševica, Elīna Lībiete (NRJA, Latvija). Prezentācijas un diskusija notiks angļu valodā.

Organizē: Māra Traumane, Dina Suhanova, Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA), Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākums notiek Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.

Pasākums iekļauts Arhitektūras nedēļas 2023 programmā un tiek rīkots sadarbībā ar Mmāja.

Dalīties

bottom of page