top of page
IDEUM-FONS-WEB.png

Identitāšu ainavas:
vēsture, kultūra un vide

Identitāšu ainavas:
vēsture, kultūra un vide

Apvienojot pētniekus no humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, projekts IDEUM īsteno daudzdimensionālu starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos

Projekts "IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)

tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

bottom of page