top of page

IDEUM pētnieces kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas kolēģiem piedalās ASEEES konferencē ASVNo kreisās: LMA pētnieki, docenti un doktoranti Māra Traumane, Kārlis Vērdiņš, Liāna Žilde, Līga Goldberga, Jānis Ozoliņš


No 30. novembra līdz 3. decembrim IDEUM pētnieces Mara Traumane un Liāna Ivete Žilde pārstāvēja Latvijas Mākslas akadēmiju un Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūtu 55. gadskārtējā Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas (The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, ASEEES) konferencē, kas šogad norisinājās Filadelfijā, ASV.


Šī gada starpdisciplinārās konferences tēma bija dekolonizācija (plašāk: ej.uz/aseees2023). Māra Traumane ar referātu "Starp konceptuālo reālismu un lietišķo konceptuālismu" kopā ar citiem reģiona pētniekiem uzstājās panelī "Padomju konceptuālisma vēsturu dekolonizācija". Māra pievērsa uzmanību konceptuālās domāšanas nozīmei 1970. gadu Latvijas dizaineru un arhitektu darbībā, kuri vizionāros priekšlikumos kritiski pievērsās pilsētvides attīstības un padomju pilsētbūvniecības vienveidības problēmām.


Liāna Ivete Žilde ar referātu par Latvijas fotogrāfijas vēstures pārvērtēšanu no mūsdienu skatpunkta piedalījās panelī "Iemiesotas zināšanas: reprezentācijas politikas dekolonizēšana vēlīnā padomju perioda fotogrāfijā". Paneļa dalībnieces padziļināti analizēja dzimtes lomu fotogrāfijas praksēs un vēstures rakstīšanas procesos, kā arī vietējās fotogrāfijas iekļaušanu plašākos mākslas vēstures naratīvos.


Pēc dalības konferencē bija iespēja doties vizītē un iepazīties ar pārstāvjiem no Ratgersa Universitātes Zimmerli mākslas muzeja (Zimmerli Art Museum, Rutgers University), kur atrodas plašākā Baltijas nonkonformisma mākslas kolekcija ārpus bijušās PSRS teritorijas. Tāpat Filadelfijā vietējās latviešu kopienas pavadībā tika apmeklēta vēsturiskās, 1892. gadā dibinātās Filadelfijas Brīvo latvju biedrības (The Latvian Society of Philadelphia) ēka un tās bibliotēka.Referāti tapa ar Valsts pētījumu programmas projekta “IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (VPP-LETONIKA-2021/2-0008) atbalstu.

Comentários


bottom of page