top of page

IDEUM pētnieces Liāna Ivete Žilde un Madara Kvēpa ar referātiem uzstājušās internacionālajā simpozijā "Lost&Found" Latvijas Mākslas AkadēmijāNo 6.-7. jūnijam IDEUM projekta pētnieces Liāna Ivete Žilde un Madara Kvēpa ņēma dalību starptautiskajā simpozijā "Lost&Found: Revising Art Stories in Search of Potential Changes", ko organizēja Latvijas Mākslas Akadēmija sadarbībā ar Lisabonas NOVA universitātes Mākslas vēstures institūtu un Vroclavas Univeristātes Mākslas Vēstures institūtu.


Liāna Iveta Žilde kopā ar mākslinieci Kristīni Krauzi-Slucku uzstājās ar referātu "Enthusiasm in Times of Extreme Scarcity",  iepazīstinot ar izstādi "Mūsdienu fotogrāfijas vēstures I / Contemporary Histories of Photography I" ISSP galerijā, savukārt Madara Kvēpa uzstājās ar referātu "Slow Photography and Places of Return" panelī "Beyond the Vulnerability of Being Lost: undisciplined practice as agent", ko vadīja māksliniece un pētniece Katerīna Dormora no Vestminsteras Universitātes.
Referāti tapuši ar Valsts pētījumu programmas projekta “IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (VPP-LETONIKA-2021/2-0008) atbalstu.

Comments


bottom of page