top of page

Izdots LMDA starptautiskā simpozija rakstu krājums “(BUILDING) NEW PERSPECTIVES through Practice-led Research in Art, Design and Architecture”Pirmais Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) starptautiskais simpozijs “(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā” notika 2022. gada novembrī, demonstrējot mūsdienu pieeju dažādību humanitārajā un mākslinieciskajā pētniecībā. Jaunais izdevums, kas nāca klajā 2023. gada nogalē, piedāvā padziļinātu ieskatu simpozija dalībnieku skartajos tematos un apkopo piecpadsmit starptautisku arhitektūras, dizaina, mākslas un izglītības pētnieku un praktiķu zinātniskos rakstus un vizuālās esejas.  


Rakstu krājumā uzmanība veltīta starpdisciplinārai praksē balstītai pētniecībai un metodēm, kas ļauj paplašināt un sapludināt mākslas un zinātnes disciplīnu robežas, kā arī  pārvarēt pētniecībā valdošos nošķīrumus un kategorijas. Izdevuma autoru uzmanības lokā ir reālās un virtuālās telpas saplūsme, jaunu intersubjektīvu stāstījuma formu meklējumi, post-humānisma skatījums, spekulatīvā dizaina eksperimenti, arhitektūras pārdefinēšanas rīki, maņu zināšanu un ķermeniskās pieredzes loma, vides atmiņa, antropocēna laikmets un dzīvie materiāli, kā arī kopienu solidaritātes un empātijas stratēģijas, kas ļauj pārdzīvot mūsdienu krīžu situācijas. Izdotais rakstu krājums atspoguļo četras simpozija sesijas, kas 2022. gada novembrī pievērsās tādām tēmām kā (post)digitāla un (post)humāna arhitektūra; spekulatīvais un kritiskais dizains; sociālais un politiskais aktīvisms krīžu laikā; algoritmiskas pārvaldes formas un to ētiskās dimensijas, kā arī mākslas, identitātes un ainavas mijiedarbība. Ar šo publikāciju LMDA vēlas uzsvērt starpdisciplinaritātes nozīmi dažādu jomu pētnieku sadarbībā, kritiskās domāšanas veicināšanā un jaunu, praksē balstītu risinājumu meklēšanā. Jaunie radošie meklējumi gūst īpašu aktualitāti mūsdienu situācijā, ko raksturo globālie tehnoloģiskie un ekoloģiskie izaicinājumi un politiskie apdraudējumi. Izdevumā tiek akcentēta radošo pētījumu spēja reaģēt uz šodienas aktualitātēm. 
Izdevumā iekļauti arī IDEUM identitāšu ainavas sesijas dalībnieku Andra Eglīša, Suzannes Krīmanes un Ritas Brokas prezentāciju materiāli.Izdevums būs noderīgs lasītājiem ar interesi par praksē balstītām starpdisciplinārām, eksperimentālām un spekulatīvām pētniecības formām un metodēm. Rakstu krājums ir pirmā publikācija LMDA izdevumu sērijā. 


Rakstu krājums ir publicēts angļu valodā un ir pieejams šeit: 


Rakstu krājuma drukātā versija pieejama limitētā tirāžā. Par iespējām to iegūt, rakstīt uz  e-pastu: lmda@lma.lv.


Izdevuma sastādītāji ir LMDA pētnieki: Dr. Eva Zommeregere, Dr. Dītmārs Kērings, PhD Liene Jākobsone, Dina Suhanova un Māra Traumane. Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija. Grafikas dizaina autore: Eva Zommeregere.


Rakstu krājuma autori: Cenk Güzeliş, Dietmar Köring, Eva Sommeregger, Alessandro Ayuso, Breg Horemans, Ramon Cordova Gonzalez, Signe Pērkone, Sebastian Bietenhader, Matthias Moroder, Mara Trübenbach, Andris Eglītis, Nesli Hazal Oktay, Julijonas Urbonas, Austeja Platukyte, Ruta Valusyte, Rita Broka, Michelle Teran, Barbara Prezelj, Susanne Kriemann.


Plašāka informācija:
Raksta krājuma izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekts "IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008.


Publicitātes attēli: Madara Kvēpa, LMDA


ความคิดเห็น


bottom of page