top of page

Izdots žurnāla “Letonica” tematiskais numurs (#54) “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums”
Klajā nācis žurnāla “Letonica” tematiskais numurs “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums”.


  • Sigita Ignatjeva, Anda Kuduma (RTU Liepāja) "Vietas identitāte: Liepājas pieredze divu Gūtmaņu radošajā dzīvē",

  • Olga Senkāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) "Kapsēta pilsētā: kultūrsemiotisks ieskats Rēzeknes ebreju kapu dekoratīvajā grafikā".


“Pilsētvides pētniecības nozīme būtiski pieaugusi kopš 2007. gada, kad pirmo reizi pasaulē vairāk cilvēku dzīvo pilsētās nekā laukos. Pilsētā veidojušās jaunas kopienas, kuras vairs nesaista radniecība, bet gan zināšanas, kopīga dzīves telpa, ekonomiskās intereses un publiskās pilsētvides kopienu prakšu dinamika, kas ietver kā ikdienas rituālus, tā svētku pasākumus. Izņemot dažus piemērus, līdz šim Latvijas pilsētpētniecībā pilsētai no vietējo iedzīvotāju viedokļa, izmantojot etnogrāfiskās izpētes metodes, ir pievērsta neliela uzmanība. Šāda novatoriska pilsētpētniecības iniciatīva ir arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts īstenotais un Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums (Nr. lzp-2020/1-0096), kas tika realizēts no 2021. gada sākuma līdz 2023. gada nogalei,” ievadā raksta tematiskā numura redaktors, folklorists, LU LFMI vadošais pētnieks Gatis Ozoliņš.


Tematiskais numurs apkopo 13 zinātniskas publikācijas, tajā pārstāvēti 15 pētnieki no 5 institūcijām: Elīna Gailīte (LU LFMI), Rita Grīnvalde (LU LFMI), Justīne Jaudzema (LU LFMI), Sigita Ignatjeva un Anda Kuduma (RTU Liepāja), Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Janīna Kursīte un Ingus Barovskis (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), Otto Ķenga (Latvijas Kultūras akadēmija), Aigars Lielbārdis (LU LFMI), Gatis Ozoliņš (LU FLMI), Olga Senkāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Una Smilgaine (LU LFMI), Kārlis Vērdiņš (LU LFMI) un Ieva Vīvere (LU LFMI).


Literārās redaktores: Signe Raudive un Laine Kristberga (angļu val.). Dizainu veidojusi Tatjana Raičiņeca. Žurnāla numurs izdots ar Latvijas Universitātes un Latvijas Zinātnes padomes atbalstu.


Žurnāla numurs pieejams: https://lulfmi.lv/LETONICA-Nr-54
Numurā pārstāvēto pētnieču Sigitas Ignatjevas, Andas Kudumas un Olgas Senkānes rakstu izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekts "IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008.

Commentaires


bottom of page