top of page

Krišjāņa Barona konference "Pieredze pilsētā"


2022. gada 9.-10. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās IDEUM vadošā partnera LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves ikgadējā Krišjāņa Barona konference "Pieredze pilsētā". Zinātniskās konferences tematika veltīta pilsētas pētniecībai no folkloristikas un citu nozaru skatpunkta.


Pilsētas veidojušās kā kopienas noteiktā vietā un laikā ar tām raksturīgām institūcijām, pārvaldi, sociālajām un profesiju grupām, arhitektūru, vidi, reljefu, transporta sistēmu, emocijām, tradīcijām, dzīvesveidu. Pilsētas aizvien turpina iemiesot mobilitāti, inovācijas un izmaiņas, kas pārveido cilvēkiem ierastās tehnoloģijas, dzīves stilu, domāšanas un rīcības ātrumu, identitātes un piederības izjūtu, izglītības un kultūras radīšanas un ieguves iespējas.


Divās no konferences sēdēm I“Identitāšu ainavas: māksla, kultūra, vide” un II “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra, vide” ar saviem referātiem uzstāsies pētnieki no IDEUM projekta.


Konferences programma:


Konference organizēta Latvijas Zinātnes padomes projekta "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas, vietas mantojums" (lzp-2020/1-0096) un Valsts pētījumu programmas "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvarā.


Commentaires


bottom of page