top of page

Konferenču sērija "Kultūras krustpunkti" 2023

Jau no 1. novembra Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā Rakstniecības un mūzikas muzeju un Latvijas Nacionālo kultūras centru aicina apmeklēt konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti” notikumus, kuros vairāk nekā 100 pētnieki, kultūras un radošā sektora profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm pievērsīsies aktualitātēm kultūras un radošajā sektorā.


10. novembrī no plkst. 9.30 Ludzas ielā 24 norisināsies konferences darbs četrās tematiskajās sekcijās.

Sekcijā “Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes” pētnieki dalīsies pieredzē un prezentēs pētījumus par kultūras mantojuma aktuālajām praksēm, pieredzēm, izaicinājumiem, inovācijām Latvijā un pasaulē.


Šajā sekcijā būs dzirdami arī trīs referāti par Baltinavu, kas tapuši “IDEUM” projekta ietvaros:

  • Vasali Baltinavā! Tiešsaistes aptaujas rezultāti mūsdienu Baltinavas ainavas izpētē. Lote Katrīna Cērpa, Lolita Ozoliņa, Ieva Vītola, LKA Kultūras un mākslu institūts

  • Baltinavas pilskalni 2023. gada pētījumos. Juris Urtāns, Jānis Meinerts, LKA Kultūras un mākslu institūts

  • Baltinavas pilskalnu folklora. Juris Urtāns, LKA Kultūras un mākslu institūtsKonferencē prezentētie referāti par Baltinavu tapuši valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.


Comments


bottom of page