top of page

Vasaras skola “Kūrortpilsētas ainavas: vēsture, kultūra un vide” LiepājāVasaras skola “Kūrortpilsētas ainavas: vēsture, kultūra un vide” norisināsies no 2023. gada 22. līdz 25. augustam Liepājā. Pieteikties aicināti dažādu Latvijas augstskolu bakalaura, maģistrantūras vai doktorantūras studenti ar ievirzi identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecību pētniecībā.


Liepāja jau izsenis pazīstama kā populāra atpūtas vieta, un 2015. gadā tā ieguva kūrortpilsētas statusu. Ko šāds statuss nozīmē pašai pilsētai un tās iedzīvotājiem? Kāda ir pilsētvides ekosistēma; kā cilvēki uztver un apcer savas dzīves telpas pārveidi par kūrortpilsētu? Vai iespējams runāt par kūrortpilsētas kultūru un kopienu? Kāda ir vēsturiskā un mūsdienu kūrortpilsētas arhitektoniskā ainava?


Kopā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Kultūras akadēmijas, Liepājas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, kā arī pieaicinātiem lektoriem vides zinātņu un arhitektūras jomās, dalībniekiem būs iespēja padziļināti pievērsties šiem jautājumiem, līdzdarbojoties vienā no trīs vasaras skolas tematiskajiem blokiem: kūrortpilsētas ekosistēmas, kopienas un kultūra.


Vasaras skolas ievirze ir izteikti starpdisciplināra un sniegs dažādās jomās studējošajiem iespēju attīstīt teorētisko izpratni un zināšanas par mūsdienās aktuāliem izpētes virzieniem un pieejām. Dalībnieki lekcijās un semināros uzzinās par tādām metodēm kā kartēšana, aptauju izstrāde, biogrāfiskā un dzīvesstāstu pieeja, vizuālizāciju un sajūtu karšu veidošana, arhitektūras un vides izpēte u.c. Praktiskās iemaņas tiks trenētas, dodoties lauka darbā Liepājas pilsētvidē, lai veiktu aptaujas, intervēšanu un/vai novērojumu. Publiska diskusija ar pilsētas iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem sniegs ieskatu vietējā kontekstā un problemātikā. Liepājas pilsētas būvvaldes arhitekte Gunta Šnipke pastaigas laikā iepazīstinās vasaras skolas dalībniekus ar kūrortpilsētas vēsturisko un mūsdienu arhitektonisko ainavu. Notiks arī seminārs par telpisko aktīvismu un dalībnieki kopā veidos īslaicīgu un eksperimentālu arhitektoniski performatīvu pilsētvides intervenci. Vasaras skolas noslēgumā paredzētas grupu prezentācijas un veiktā darba izvērtējums.


Dalība vasaras skolā, kā arī ēdināšana un palikšana Liepājā ir bez maksas.

Izmitināšana: labiekārtotās ērtās istabiņās Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā. Istabās 1–3 personas.

Nokļūšana: nodrošina pats dalībnieks.


Pieteikšanās vasaras skolai līdz 2023. gada 30. jūnijam. Rezultātu paziņošana 7. jūlijā


Iesniedzamie dokumenti: 1) motivācijas vēstule, 2) īss studējošā darba tēmas par mijiedarbību starp identitāti, vēsturi, kultūru un vidi apraksts.


Organizē: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts, Latvijas Kultūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte

Vasaras skolas programmas veidotājas: Vasaras skolas programmas veido: dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures eksperte, LU LFMI vadošā pētniece Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga, literatūrzinātniece un kritiķe, Liepājas Universitātes profesore Dr.philol. Zanda Gūtmane, arhitekte, dizainere un LMA pētniece, vairāku pilsētvides vasaras skolu veidotāja Mg.art. Dina Suhanova, LKA Kultūras un mākslu institūta tradicionālās kultūras un kultūrvēsturiskās ainavas pētniece Dr.art. Ieva Vītola.Papildus informācija: Laine Kristberga, ideum@lulfmi.lv; tālr.: 28636034


Vasaras skola tiek rīkota ar Valsts pētījumu programmas projekta “IDEUM: Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (VPP-LETONIKA-2021/2-0008) atbalstu.

Comments


bottom of page