top of page

LKA pētnieki uzsāks arheoloģiskās izpētes darbus Baltinavas pilskalnosNo 26. līdz 30 jūnijam Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Kultūras un mākslu institūta pētnieki dosies uz Balvu novada Baltinavas pagastu, kur valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (IDEUM) ietvaros notiks izpētes darbi, kuru rezultāti sniegs nozīmīgu informāciju Baltinavas senās ainavas izzināšanā.


Baltinavas apkārtnē zināmi vairāki arheoloģiskas nozīmes objekti – senlietu savrupatradumu vietas, senkapi, apmetnes, pilskalni. Baltinavas pagastā atrodas pavisam četri pilskalni – Alotāju kalns, Svātiunes pilskalns un pilskalnu pāris – Puncuļevas pilskalns I un Puncuļevas pilskalns II. Turklāt jāatzīmē, ka pēdējo gadu laikā pilskalnu skaits Baltinavas apkārtnē ir dubultojies – ja līdz 2019. gadam te bija zināmi divi pilskalni (Alotāju un Puncuļevas I), tad, pateicoties LIDAR datiem, tika atklāti vēl jauni pilskalni – vērienīgais Svātiunes pilskalns Zvonu kalnu masīvā un vēl viens, iepriekš nezināms pilskalns, kas lokalizēts blakus Puncuļevas pilskalnam (Puncuļevas II).


Pēcsvētku nedēļā Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki, arheologi Juris Urtāns un Jānis Meinerts kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem veiks arheoloģiskās izpētes darbus divos pilskalnos - Alotāju kalnā un Puncuļovas pilskalnā. Abos pilskalnos paredzēts izpētīt nelielus pārbaudes izrakumu laukumus dažu kvadrātmetru platībā, kā arī veikt arheoloģiskos urbumus ar rokas zondi un mehanizēto ģeoarheoloģisko urbi. Pētnieku mērķis ir izpētes laikā iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par abu pilskalnu datējumu un kultūrslāņa stratigrāfiju (uzslāņojumu secību), lai varētu izprast, cik ilgi abi pilskalni apdzīvoti un kas bijuši to ierīkotāji un iemītnieki. Šī informācija pēc izrakumu noslēguma tiks analizēta kontekstā ar jau apzināto informāciju par pilskalnu apkārtni, lai tādējādi rekonstruētu seno ainavu un raksturotu apdzīvotības struktūru senatnē.


Ekspedīcijas laikā notiks arī Baltinavas mūsdienu ainavas izpēte – darba grupas vadītāja Ieva Vītola kopā ar institūta zinātnisko asistenti Loti Katrīnu Cērpu tiksies ar vietējiem iedzīvotājiem, tostarp pilskalnu īpašniekiem, lai intervijās dokumentētu mutvārdu liecības par senvietām Baltinavas apkārtnē, izzinātu pieredzi saistībā ar Baltinavas ainavu, tās nozīmīgākajām vietām un izmaiņām gadu gaitā, piederības sajūtu savai dzīvesvietai u.c.


Pētījumu gaitai Baltinavas pilskalnos un ainavā iespējams sekot līdzi LKA Kultūras un mākslu institūta un projekta IDEUM Facebook lapā.


Comments


bottom of page