top of page

LKA Kultūras un mākslu institūta pētnieku komanda ar priekšlasījumiem uzstāsies Baltinavā un ASV

Jūnija otrajā nedēļā LKA Kultūras un mākslu institūta pētnieku komanda, kas īsteno Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (VPP-LETONIKA-2021/1-0008),  ar priekšlasījumiem uzstāsies gan Baltinavā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs.14.jūnijā plkst.14.00 Baltinavas muzeja atklāšanas svētkos Ieva, Vītola, Juris Urtāns, Jānis Meinerts, Lote Katrīna Cērpa vietējai kopienai stāstīs par pētījumu rezultātiem Baltinavas apkārtnes pilskalnu un ainavas izpētē (sk. afišu).


Savukārt Lolita Ozoliņa no 13. līdz 16. jūnijam dosies uz ASV, kur Jeilas universitātē, Ņūheivenā, Konektikutas štatā notiks Baltijas Studiju veicināšanas asociācijas (The Association for Advancement of Baltic Studies – AABS) rīkotā konference “The Baltic Way: Unity and Giving Aid”. Konferencē Lolita Ozoliņa prezentēs referātu “Nemateriālās kultūras mantojuma kopienas rašanās vietas identitātes konstruēšanas kontekstā” (The Emergence of the Intangible Cultural Heritage Community in the Context of Place Identity Construction), kas ir saistīts ar viņas topošo promocijas darbu “Nemateriālās kultūras mantojuma kopienas loma vietas identitātes konstruēšanā un reprezentēšanā. Sēlijas vēsturiskās zemes piemērs”.Comments


bottom of page