top of page
IDEUM-FONS-WEB.png

Valsts pētījumu programmas 

"Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekts

Identitāšu ainavas:
vēsture, kultūra un vide

PAR PROJEKTU

Identitāšu ainavas:
vēsture, kultūra un vide

Apvienojot pētniekus no humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, projekts IDEUM īsteno daudzdimensionālu starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos.

LULFMI 2.JPG

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

No events at the moment
bottom of page